Fałszywi przyjaciele tłumacza
Tak określa się słowa w dwóch różnych językach, które brzmią podobnie, ale mają odmienne znaczenie, przez co są mylące.

Na początek zagadka:

Почему русских смешит польская надпись на дверях «Prosimy pukać przed wejściem!” :)?

Odpowiedź:

Пукать – puszczać gazy (bąka)
Пук-пук – dzwięk, który imituje tę akcję :)

W języku rosyjskim jest sporo takich słówek, które mogą sprawiać, że błędnie interpretujemy wypowiedź lub sami się błędnie wypowiadamy – właśnie potykając się o takie podobnie brzmiące słówka:

Неделя – tydzień

Niedziela – w Polsce to dzień, kiedy się nic nie robi :). U nas ten stan trwa aż tydzień :).

Częste pomyłki zdarzające się Polakom w Rosji :):

Nieprawidłowo: Я иду в склеп.
Prawidłowo: Я иду в магазин.

Склеп - grobowiec, krypta

Nieprawidłowo: Мы должны скоро выходить! Убирайся! (spadaj!)
Prawidłowo: Мы должны скоро выходить! Одевайся!

Убираться – sprzątać, slang: spadać

Nieprawidłowo:Я везу с собой две пушки.
Prawidłowo: Я везу с собой две консервы (консервные банки).

Пушка – armata, slang: giwera, broń

Поздравляю – gratuluję! (jeśli chcemy powiedzieć po rosyjsku „pozdrów go ode mnie!”, to powiemy „передай ему от меня привет!”

Кеды – tenisówki
Урок – lekcja

Выгода - korzyść
Выгодно – korzystnie (Это для нас выгодно! – To dla nas jest korzystne!)
Доказывать - udowadniać

Чашка - filiżanka
Кит – wieloryb