Szkoły językowe
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwa : Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego
Miasto : Warszawa
Adres : Nowa Szkoła Języków Obcych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 4
Strona www : http://www.uo.uw.edu.pl/kursy/jezyki_i_narody/kultura_i_cywilizacja_rosji
Kurs "Kultura i cywilizacja Rosji w 10 znakach firmowych" (poziom B2) - RU Słuchacze poznają najważniejsze dla cudzoziemca obszary kultury rosyjskiej związane z najbardziej rozpoznawanymi znakami firmowymi Rosji na świecie. Słuchacze poznają również nowe słownictwo dotyczące zaproponowanych tematów. Będą umieli przeczytać ze zrozumieniem tekst publicystyczny i wysłuchać reportażu ze zrozumieniem głównej treści. Słuchacz będzie potrafił wyrazić pogląd, opisać zdarzenie, zareklamować towar i markę.