Szkoły językowe
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Nazwa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Miasto : Warszawa
Adres : Dembowskiego 1 02-784
Telefon : 022 855 47 59
Strona www : http://www.wstijo.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest uczelnią, utworzoną na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 141. Uczelnia opiera się na bogatych doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji różnorodnych programów edukacyjnych: od 1995 r. prowadzone jest 2-letnie Prywatne Policealne Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania w Warszawie (z uprawnieniami szkoły publicznej); kontakty z placówkami naukowymi (m.in. z Instytutem Turystyki) gwarantujące wysoki poziom merytoryczny kształcenia; prowadzenie kursów pilota wycieczek umożliwiających zdobycie dodatkowego zawodu; organizowanie wyjazdów studyjnych i integracyjnych, uczestniczenie w targach turystycznych (krajowych i zagranicznych) przyczyniających się do nabywania przez studentów wiedzy i umiejętności koniecznych w działalności turystycznej.