Развод... на деньги
Słowo „rozwód” po rosyjsku brzmi podobnie „развод”. Развестись – czyli „rozwieść się” tak samo. Ciekawostką jest to, że słowa te mają też inne znaczenia – slangowe, ale można znaleźć ciąg logiczny, który je w pewnych przypadkach łączy. Развести кого-то на деньги – to naciągnąć kogoś na pieniądze, wyciągnąć od kogoś pieniądze, ale też oszukać. W zależności od kontekstu może to brzmieć jako żart albo zarzut.