Egzaminy wstępne
Reforma oświaty parę lat temu dotknęła także Rosję. Obecnie mamy ЕГЭ - единый государственный экзамен, który jest jednocześnie egzaminem maturalnym, ale również egzaminem, który liczy się przy dostaniu na uczelnię wyższą (вуз).