2017-04-25

повестка в армию - wezwanie do wojska

пулемёт - karabin maszynowy

нажать на курок - nacisnąć na spust

Wpisz tu swój e-mail by otrzymać codzienną porcję słówek: